Perkthimi i njoftimeve


Redaksia jone internacionale ju ofron nje sherbim qe ju lejon te shkruani njoftimin ne gjuhen per ju me te pershtatshme.

Stafi yne i perbere nga perkthyes eksperte, do te perktheje njoftimin tuaj ne gjuhen e Agjenteve Tregtar.

Kujdes: sherbimi i perkthimit eshte i mundur eksklusivisht per tekstin e njoftimeve!

Ju takon juve te specifikoni , ne tekstin e njoftimit, gjuhen e duhur te komunikimit midis Kompanise - Agjentit.

Perpara se te dergojme njoftimin tuaj, do tju tregojme tekstin e perkthyer nga teksti juaj orgjinal, dhe sipas rastit, do te mund te analizoni modifikimet qe jane dashur gjate perkthimit.

Gjuhet e mundshme per sherbimin e perkthimit jane:

  1. Italisht
  2. Frengjisht
  3. Spanjisht
  4. Anglisht
  5. Gjermanisht


Ne rast kerkese i njejti njoftim mund te perkthehet ne me shume se nje gjuhe te huaj.

Ploteso tani Formularin e Porosise.

Keni pyetje per Kerkimin e Agjenteve?