Termat dhe Kushtet

AgjentTregtar.AL ve ne dispozicion kete Website, subjekt i pranimit te ketyre termave te pergjithshme e kushteve te perdorimit, per te gjithe perdoruesit.

Politika e privatesise: Informacione per perdorimin e te dhenave personale e per mbrojtjen e te dhenave personale ne konformitet me Ligjin. Të dhënat e siguruara do të ruhen në fotografi Komputer.

Gjithsesi Ju mund te nderhyre, korigjuar e anulluar te dhenat Tuaja qe duke dërguar një email manager@agjenttregtar.al.